Doprava ZDARMA při nákupu nad 2000 Kč - Zásilkovna ♥️

PÉČE O VÝROBEK, VAROVÁNÍ A DALŠÍ

 

Péče 

Výrobky z masivu chraňte před vlhkostí a přímým teplem, jako jsou radiátory, kamna oheň. Nevystavujte ho dlouhodobému působení vody a vodních par. Vyvarujte se používání ostrých předmětů na povrchu výrobků, na povrchu dále nepoužívejte chemické prostředky. Výrobky neumísťujte do myček na nádobí, neomývejte pod proudem tekoucí vody. Výrobky nedávejte do přímého styku s potravinami (nekrájejte na nich potraviny, nejezte z nich, nevařte s nimi), výrobky co prodáváme slouží pouze pro dekorační účely, ne pro přímí styk s potravinami. Výrobky nezatěžujte nadměrnou váhou (pokud k tomu výrobek není urče). Výrobky se nesnažte ohýbat, lámat, dále s nimi neházejte. Výrobky nejsou určené pro děti. 

 

Doporučené ošetření výrobků

Po pár měsících užívání doporučujeme výrobky ošetřit oleji určenými na dřeviny, pro zachování celkového skvělého vzhledu a na vlivy prostředí, ve kterém se výrobek nachází. 

 

Jelikož se jedná o oschlé, ne suché dřevo, doporučujeme ho vyzvednout do 2 dnů od doručení na pobočku (Zásilkovny), kam bylo doručeno pro vyzvednutí, jelikož dřevo může začít z důvodu uzavření přístupu vzduchu v balení plesnivět. Výrobek DOPORUČUJEME nechávat na vzdušném a suchém místě. V případě výskytu plísní, či skvrn byla zanedbána péče o výrobek (vlhké prostředí, uzavření v prostoru kde není dostatečná cirkulace vzduchu a podobně). 

(Pokud výrobek budete často nechávat ve styku s vodou nebo se bude nacházet ve vlhkém prostředí, kde nebude moci přirozeně prosychat, mohou začít na povrchu výrobku vznikat plísně (Plíseň zhoršuje vzhled. Fyzikální a mechanické vlastnosti nepostihuje.). Napadení dřeva prosti plísním předcházíme jeho ošetřením (laky, vosky, …). „Přirozenou ochranou“ proti plísním je umístit výrobek na suché vzdušné místo. Ovšem pokud se Vám špatnou péči již plísňové povlaky vytvořily, lze vzniklé zhoršení vzhledu odstranit okartáčováním nebo zbroušením.)

Jelikož je každý z výrobků zhotoven ze dřeva, drobné nerovnosti, kazy, vady, praskliny, prohloubeniny, změny barev a tvarů jsou součástí designu. U velkých masivních celistvých kusů dřeva může časem vzniknout mnohočetný počet prasklin (drobné praskliny), které nebrání k dalšímu užívání výrobků, jsou pouze ukazatelem toho, že dřevo reaguje na změnu tepla a kvůli pnutí dřevo praská. Ke zpomalení příliš rychlého schnutí jsou masivní celistvé kusy dřeva ošetřeny lakem/olejem (masivní designové dřevo na kolečkách, masivní designový špalek, designová stolička s masivní horní i spodní částí, …). 

Masivní výrobky jsou zhotovené někdy i z „čerstvého dřeva“ (čerstvé dřevo = surové dřevo, pouze oschlé, bez procesu schnutí v sušárně). Čerstvé dřevo má určitý stupeň vlhkosti a to má za následek při přirozením schnutí, prasklinky, změny barev, tvarů (viz odstavec výše). Žádná z těchto změn není závadná a není to chyba výroby. Každý strom je specifický a má za následek i specifické vlastnosti, které se projeví přirozeným schnutím (každé dřevo má svou specifickou strukturu, která se při schnutí může od jiných materiálů lišit).

Výrobek se bude po dobu  několik dalších let stále  vyvíjet podle prostředí, ve kterém se kus bude nacházet bude se měnit nejen jeho vzhled (v závislosti na prostředí, ve kterém je umístěn, a tím získá ještě více svým originálním vzhledem na hodnotě.) Ovšem, pokud se Vám bude zdát, že vada výrobku je více rozsáhlá, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adres (uvedeno v kontaktech) přiložte k Vaší zprávě fotografie a my Vám v co nejkratší době odpovíme, jak vadu z výrobku odstranit nebo se na odstranění domluvíme v rámci reklamace, pokud bude znatelné, že vada výrobku je způsobena používáním, nebude reklamaci možné uplatnit, jelikož jste byli seznámeni s vlastnostmi dřeva a jaké změny na sobě výrobek může v průběhu pár týdnů, měsíců, či let mít. 

Pokud masivní (celistvá) prasklina bude sahat do 2/3 výrobků (a více), bude silná a bude hrozit rozpůlení nebo masivnější prasknutí, výrobek je možnost zaslat na reklamaci v reklamační lhůtě 24 měsíců. A to pouze pokud výrobek nebude nést znaky vysokého opotřebení (skvrny, díry od ostrých předmětů, nadměrné zatěžování, viditelné rozpůlení silou či hozením o zem,  …), v takovém případě nebude možno na Vaši reklamaci brát zřetel (před reklamací je výrobek prohlédnut, zdali bylo masivní prasknutí vadou dřeva samotného nebo z důvodu špatného zacházení). Výrobek je možnost vyreklamovat pouze v případě, že bude ve stavu, ve kterém jste ho od nás obdrželi (neošetřeno další barvou/lakem/voskem/olejem, broušeno, pomalováno, lepeno lepidlem, zdobeno a podobně), a bylo s výrobkem zacházeno tak, jak bylo uvedeno. 

Výrobky, které si u nás na vyžádání zakoupíte s kůrou, doporučujeme zbavit po pár dnech/týdnech kůry, jelikož kůra zadržuje vlhko a kus nemá možnost samovolně schnout (mohou se na dřevu objevit plísně, výrobek může více praskat a podobně). Ovšem pokud výrobek bude na vzdušném místě, kde není vlhkost, kůra na výrobku zůstane (na některých částech se může odloupnout z důvodu nárazu, naštípnutí a podobně) bez jakýchkoliv změn.. 

V průběhu pár týdnů, měsíců či let, během nichž budete výrobek každý den používat, se na něm mohou vyskytnout běžné znaky, které se objevují, když dřevo „pracuje“ (schnutí, vlhkost, sluníčko, …), jako jsou prohloubeniny, praskliny, skvrny, změny barev (šednutí, zvýraznění letokruhů, …) a podobně. 

Všechny výrobky které u nás najdete slouží pouze pro DEKORAČNÍ ÚČEL!! Proto prosíme výrobky nepoužívejte pro přímí styk s potravinami, nepokládejte na ně potraviny, potraviny na nich nekrájejte.

Výrobky z masívu doporučujeme po pár měsících ošetřit olejem či voskem určeným na dřevo, pro zachování vzhledu a vlastností dřeva. 

Na výrobky nepokládejte těžké předměty, nelámejte je, neházejte s nimi, neumisťujte je do myček/mikrovlnných trub, neoplachujte vodou, nepoužívejte na jejich povrchu chemikálie, nepoužívejte na nich ostré předměty, nenechávejte ve vlhkém prostředí, na přímém sluníčku, ve venkovním prostředí (déšť, mráz), neservírujte na nich potraviny ani na nich potraviny nejezte a nepřipravujte. Výrobky nejsou určené pro děti, výrobky menších rozměrů nenechávejte dětem v blízkosti (hrozí vdechnutí či spolknutí). U svícnů po zapálení buďte v bezprostřední blízkosti, svícny nepokládejte blízko k hořlavému materiálu, pokládejte je na rovnou plochu abych nehrozilo spadnutí, svícny dávejte v rozestupu min 10 cm (z důvodu chycení).

Zdůrazňujeme, že žádná z těchto změn není chyba či vada výroby, jedná se pouze o přírodní jev, který se na výrobku během pár let projeví. V těchto změnách je zastoupeno mnoho faktorů, například v jakém prostředí výrobek používáte (přímý sluneční svit, sucho, vlhko, …), jak moc výrobek namáháte, jakou strukturu má dřevo samotné a hlavně v jakém prostředí (s jakými podmínkami) strom několik let rostl. Tento sortiment výrobků vyrábíme převážně ze syrového dřeva, které se bude po dobu několika let měnit v závislosti na prostředí, ve kterém se nachází. 

Tyto změny struktury nejsou na škodu, naopak, každý kus tím získá více na originalitě a citové hodnotě. 

 

Další informace: Barevnost dřeva, která není vada.

Zamodření dřeva je termín používaný k popisu změny barvy dřeva, která může nastat v důsledku vystavení slunečnímu záření, povětrnostním vlivům nebo chemickým reakcím. Zvláště u jehličnatých stromů, jako jsou smrky nebo borovice, může docházet k postupné změně barvy dřeva z původního bělavého nebo nažloutlého odstínu k modravému tónu.

Zamodření dřeva u těchto stromů je často způsobeno oxidací pryskyřice obsažené v dřevě, což vede ke změně barevného odstínu. Tento jev je většinou estetické povahy a může být buď považován za nedostatek, pokud si přejete udržet původní barvu dřeva, nebo za zajímavý přírodní jev, který přidává unikátní vzhled danému materiálu.

 

 

Zpět do obchodu